RU

Pakalpojumi

I. DARBĪBAS PRINCIPI.

   Darbības laikā, pateicoties nopietnai attieksmei pret saviem klientiem, sniedzot tiem pilnu iespējamo pakalpojumu klāstu un kvalitatīvi un laikus izpildot firmai uzticētu darbu, SIA “KLD GRUPA” iemantojusi pamatotu klientu uzticību. Pielietojot savā darbā pasaules tehniskos jaunumus un maksimāli izmantojot tos pasūtītāja labā, firma var izpildīt jebkura sarežģījuma pasūtījumus. Ņemot vērā darbinieku mobilitāti, firma nodrošina iespēju ĀTRI UN KVALITATĪVI sniegt šajā piedāvājumā norādītos pakalpojumus praktiski visā Latvijas Republikas teritorijā. Normatīvo un tehnisko aktu ievērošana, nopietna pieeja uzticētam darbam un tā laicīga izpilde – tie ir mūsu darbības pamatprincipi.

II. DARBĪBAS SFĒRAS.

   Darbojoties saskaņā ar statūtiem, SIA “KLD GRUPA” (PVN Reģ. Nr.40003526699) ir sekojošie uzņēmējdarbības pamatvirzieni:

1. ELEKTROIEKĀRTAS. Projektēšana, montāža, noregulēšana un tehniskā apkope.

1.1. Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas.
Centralizētās un autonomās. Analogu (conventional) un adrešu (intelligent) iekārtas. Lokālās un ar pieslēgšanu pie centralizētajām diennakts novērošanas pultīm (t.sk. pie centrālā ugunsdzēsības sakaru pults).

1.2. Ugunsgrēka izziņošanas iekārtas.
Balss, gaismas un skaņas izziņošanas sistēmas. Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ar automātisko un manuālu vadības režīmiem. To apvienošana ar profesionālām akustiskām sistēmām un iespēja izmantošanai ikdienas vajadzībām (mūzikas un paziņojumu translācijai).

1.3. Apsardzes signalizācijas.
Vienkāršas un adrešu apsardzes sistēmas. Pieslēgšana pie centralizētajām diennakts novērošanas pultīm.

1.4. Video novērošanas sistēmas.
Centralizētās un autonomās (bezvadu) sistēmas. Videokameras (t.sk miniatūrās un apslēptās) ar krāsaino un melnbaltu attēlojumu. Dienas un nakts novērošanas videokameras. Kameras ar grozāmām un noliekšanas iekārtām. Butafora kameras. Vadības bloki, monitori, videosadalītāji, pārslēdzēji, moduļi, videomagnetafoni, attēlošanas sadalītāji, aizsargapvalki un stiprinājumi. Iespējama videosignālu translācija pa Internetu uz jebkuru vietu pasaulē. Cita video novērošanai paredzēta aparatūra un ierīces.

1.5. Pieejas kontroles un integrētās drošības sistēmas.
Cilvēku kustības kontroles sistēmas, piekļūšanas noteikumu ievērošanas kontrole. Sistēmu pieslēgšana pie datora, izdruka. Elektroniskās caurlaižu sistēmas.

1.6. Avārijas un evakuācijas apgaismojums.
Stacionārās (centralizētās) sistēmas un pārvietojamās (pārnēsājamās) iekārtas cilvēku evakuācijas procesa vadībai un evakuācijas ceļu apgaismojumam.

1.7. Izsaukuma sistēmas.
Galvenokārt medicīnas iestādēm – slimnīcām, pansionātiem, sanatorijām un t.t.

1.8 Telekomunikācijas.
Telefonija, datortīkli, telesistēmas.

1.9 Citas vājstrāvas līnijas.

3. UGUNSDROŠĪBAS UN DARBA DROŠĪBAS UZLĪMES, IZGAISMOTĀS RĀDĪTĀJZĪMES.
3.1. Aizlieguma, brīdinājuma, rīkojuma, pirmās palīdzības un glābšanas papildizeju zīmes, ugunsdrošības zīmes.

4. ELEKTROTEHNISKIE DARBI UN MĒRĪJUMI.
4.1. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības darbu organizācija elektrotehniskajiem mērījumiem līdz 1000V.

5. METĀLA UN KOKSNES KONSTRUKCIJU AIZSARDZĪBA AR PRETUGUNS AIZSARGLĪDZEKĻIEM.
5.1. Grūti degošo koka konstrukciju iegūšana.
5.2. 45, 60, 120 un 150 min. ugunsizturības robežas nodrošināšana metāla konstrukcijām (kolonnām, sijām un t.t.).

6. UGUNSDROŠĪBAS UN DARBA DROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJA.
6.1. Instrukcijas (sabiedriskās, ražošanas, noliktavas nozīmes objektiem).
6.2. Reģistrācijas žurnāli (instruktāžām, ugunsdzēšamajiem aparātiem, ugunsdzēsības krāniem u.c.).
6.3. Darbības plāni ugunsgrēka gadījumā (dažādiem ugunsgrēka izcelšanās gadījumiem).
6.4. Evakuācijas plāni.

7. KONSULTĀCIJAS UGUNSDROŠĪBAS, DARBA DROŠĪBAS UN APSARDZES JOMĀ.
Projektēšanas, montāžas, noregulēšanas un tehniskās apkopes jautājumos. Projekta dokumentācijas saskaņošana Valsts iestādēs. Darbinieku instruktāža ugunsdrošības un darba drošības jomā.

8. CILVĒKU PIESPIEDU EVAKUĀCIJAS LAIKA APRĒĶINI.
Aprēķini tiek veiktas saskaņā ar MK LBN 208-96 (Ugunsdrošības normas” prasībām, ņemot vērā speciālajā uzziņu un tehniskajā literatūrā, kā arī citos aplēsei nepieciešamos ugunsdrošības normatīvajos aktos (normās, noteikumos, standartos u.c.) norādītos datus.

9. OBJEKTU UGUNSSLODZES APRĒĶINI.
Aprēķini tiek veikti saskaņā ar MK LBN 208-96 (Ugunsdrošības normas” prasībām. Tajos ir izmantoti dati, kas publicēti speciālajā uzziņu literatūrā, norādīti attiecīgo vielu un materiālu pasēs, tehniskajos noteikumos, kā arī citos aprēķinam nepieciešamajos ugunsdrošības normatīvajos aktos (LBN, CNuN, EN, LVS, noteikumos u.c.).

III. DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJA.

   No gada uz gadu firmas darbinieki paaugstina savas zināšanas piedaloties kvalifikācijas celšanas kursos, semināros un konferencēs gan Latvijas Republikas teritorijā, gan ārvalstīs (Somija, Krievija, Vācija, Lietuva).
Mūsu uzņēmējdarbībā tiek iesaistīti profesionāli sagatavotie darbinieki ar augstāko inženiertehnisko izglītību, ilgu laiku pieredzi sniedzamo pakalpojumu jomā.
Firmai ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta “Atļauja līgums par ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas sistēmas darbu izpildi”, kas apstiprina darbinieku kvalifikāciju ugunsdzēsības automātikas sfērā un atļauj veikt sistēmu montāžas, noregulēšanas un tehniskās apkopes darbus.
Firmas darbinieki ir pabeiguši VUGD Ugunsdrošības tehniskajā skolā rīkotos kursus un saņēmuši attiecīgās apmācības apliecības.

IV. PIELIETOJAMĀ APARATŪRA.

   Visas inženierietaisēs uzstādītās iekārtas ir sertificētas un tiem ir attiecīgās atbilstības sertifikāti. Sistēmu ekspluatācijas laikā iespējama to nomaiņa pret citām analoģiskām Latvijas Republikā vai Eiropas valstīs sertificētām iekārtām.
Ņemot vērā pasaules un personisko pieredzi SIA “KLD GRUPA” balstās savā darbā uz firmu “NAPCO” (ASV), “OPTEX” un “ELBEX” (Japāna), “DSC” (Kanāda), “NX” (ASV), “BICHKE” (Vācija), “BENTEL”, “NOTIFIRE” un “SYSTEM SENSOR” (Itālija), “ESPRIT” (Kanāda), ESMI (Somija), “PHOTAIN CONTROL” un “MENVIER” (Anglija), “INTER M” (Taivāna), “CERBERUS” (Zviedrija), “FENWALL” (ASV) aparatūru.
Pasaulē atzīto iekārtu pielietošana nodrošina drošības sistēmu drošu un stabilu ekspluatāciju un saskaņotu darbību ar citām objekta sistēmām.

V. GARANTIJAS.

   Uz visu objektos uzstādāmo aparatūru firma sniedz garantiju sākot no 12 mēnešiem. Inženiersistēmu drošai un pareizai ekspluatācijai tas darbinieki izstrādā detalizētos reglamentus un uz līguma pamata veic tehniskās apkopes darbus.